Segregacja odpadów
w Olsztynie

segregacja baner

Wpisz w wyszukiwarce odpady, które wzbudzają Twoje wątpliwości i dowiedz się gdzie należy je wyrzucić.

odpad gdzie wyrzucamy/jak zagospodarujemy informacje dodatkowe
Ładowarka do telefonu, zasilacz PSZOK, Sklepy RTV/AGD

Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK)

Łańcuch na choinkę Odpady resztkowe (zmieszane)
Łóżko Odpady wielkogabarytowe